ایده های عالی با مسئولیت پذیری محقق می شوند

ما نسبت به توسعه اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی جامعه خود متعهد هستیم

مسئولیت ما در قبال افراد و کارکنان

از ارزشهای اصلی ما اولویت دادن به افراد است و تیم لاتیدان افتخار این را دارد که خود را به عنوان سازمانی مردمی معرفی کند که امکان رشد، آموزش و پیشرفت را برای کارکنانش فراهم میکند؛ چراکه معتقدیم عامل اصلی پیشرفت یک مجموعه کارکنان توانمند، ماهر، متعهد و دلسوز هستند.

مسئولیت ما در قبال تحصیل و آموزش

مؤسسات خیریه در سراسر جهان مصمم و خستگی ناپذیر تلاش میکنند تا همه کودکان به آموزش خوب و با کیفیت دسترسی داشته باشند. ما نیز در تلاشیم سهم کوچکی در این اجتهاد داشته باشیم و دست در دست خیرین و مؤسسات خیریه معتبر برای رفع نیازهای آموزشی جوامع محروم استان هرمزگان تلاش می کنیم.

مسئولیت اجتماعی فقط مربوط به اقدامات خیریه نیست، بلکه به شدت به نحوه بازی، توجه و واکنش ما نسبت به جامعه و چالش‌هایی که با آن مواجه است مرتبط است.

S.M.Hashem Hashemi
COB

مسئولیت ما در قبال محیط زیست

از چشم اندازهای مهم گروه لاتیدان تبدیل شدن به یک شرکت ساختمانی سبز و حافظ محیط زیست است؛ در این راستا از تمامی منابع، روابط و شبکه های خود در جهت حفاظت و گسترش منابع طبیعی استفاده میکنیم تا نقشی در انتقال این ثروت به آیندگان داشته باشیم.

مسئولیت ما در قبال سلامت و رفاه اجتماعی

سلامتی و رفاه تنها فقدان بیماری نیست؛ بلکه ترکیبی از عوامل فیزیکی، روانی و اجتماعی است که نگرش کلی فرد به زندگی و تلقی او از رفاه و سلامتی را می¬سازد. تیم لاتیدان برای افزایش سلامت عمومی، تأمین منابع ضروری و ارتقای توانمندی اقتصادی در جهت بهبود سلامت و رفاه جوامع فقیر با مؤسسات خیریه و مراکز درمانی همکاری پیوسته و تنگاتنگ دارد.