مسئولیت ما در قبال محیط زیست

از چشم اندازهای مهم گروه لاتیدان تبدیل شدن به یک شرکت ساختمانی سبز و حافظ محیط زیست است؛ در این راستا از تمامی منابع، روابط و شبکه های خود در جهت حفاظت و گسترش منابع طبیعی استفاده می­کنیم تا نقشی در انتقال این ثروت به آیندگان داشته باشیم.

از جمله فعالیت­های ما در این حوزه عبارت بودند از:

  • اجرای پروژه های بذرکاری در کوهستان و درختکاری مناطق روستايی
  • اجرای پروژه های پاکسازی محيط زيست با تاکيد بر حضور اهالی محلی
  • طراحی و اجرای برنامه شکار ممنوع با هدف احيای حيات وحش
  • اعزام نيروهای داوطلب و حمايت مالی از پروژه اطفای حريق جنگل ها و مراتع استان فارس

Latidan office