مسئولیت ما در قبال افراد و کارکنان

از ارزش­های اصلی ما اولویت دادن به افراد است و تیم لاتیدان افتخار این را دارد که خود را به عنوان سازمانی مردمی معرفی کند که امکان رشد، آموزش و پیشرفت را برای کارکنانش فراهم می­کند؛ چراکه معتقدیم عامل اصلی پیشرفت یک مجموعه کارکنان توانمند، ماهر، متعهد و دلسوز هستند.

از جمله فعالیت های شرکت ما در حوزه آموزش کارکنان، تربیت افراد جویای کار و ایجاد اشتغال می­توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • برنامه های آموزشی منظم (فردی، حرفه­ای و اجتماعی) برای کارکنان شرکت
  • تشویق کارکنان به مشارکت در پروژه های اجتماعی
  • حمایت فنی و مالی از افراد برای شرکت در دوره­های آموزشی اشتغال محور
  • معرفی افراد جویای کار به دوره­های کارورزی در شرکت­های معتبر
  • حمایت فنی و مالی از دوره­های آموزشی حرفه­ای در مناطق محروم
  • اجرای طرح آموزش رایگان خیاطی بانوان با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه ای
  • تجهيز کارگاه های خياطی بانوان در مناطق محروم استان
 

Latidan office