مدرسه دوستدار کودک

موقعیت

مساحت/ طبقات

نوع پروژه

کارفرما

توضیحات

دسترسی به آموزش با کیفیت در محیطی امن، مفرح و مشوق حق همه کودکان است. در راستای برآورده ساختن این رویا برای کودکان ایران زمین، صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) با همکاری وزارت آموزش و پرورش ایران، مدل ایرانی طرح مدارس دوستدار کودک را ارائه کرد. این مدل، رویکردی همه جانبه برای ترویج امنیت فیزیکی و روحی کودکان، رشد ذهنی و اجتماعی و بهبود وضع تغذیه و بهداشت آنان در محیط مدرسه، مطابق با شرایط اقلیمی و اجتماعی-فرهنگی است.

همگام با ارائه این مدل، جامعه یاوری فرهنگی و گروه ساختمانی لاتیدان در سال 1396 اقدام به طراحی مدرسه دوستدار کودک برای یکی از محلات آسیب­پذیر شهر بندرعباس کردند. این طرح مطابق با استانداردهای یونیسف، به دنبال تضمین رشد همه­جانبه کودک در مدرسه به عنوان موجودی ارزشمند است. با توجه به این هدف، فضاهای زیر در طراحی مدنظر قرار گرفته­اند:

  • باشگاه و زمین بازی برای شرکت دانش­آموزان در فعالیت تیمی در صبح و بعد از پایان کلاس درس
  • فضاهای تعاملی معلمان و دانش­آموزان مانند غذاخوری، گلخانه، کارگاه­های فنی
  • کتابخانه برای پرورش خلاقیت و آموزش مهارت پرسش-گری و جستجو و کشف پاسخ های علمی
  • آزمایشگاه به عنوان مکانی برای بازی و تجربه عملی و شهودی آموخته ها در کلاس درس
  • کلاس­های موضوعی که برای آموزش هر درس با توجه به مقتضیات آن طراحی شده است
  • کارگاه­های آیین آب برای آموزش عملی نحوه مصرف،تصفیه و بازیافت آب به عنوان یکی از عناصر اصلی حیات.
  • فضاهای پیرامونی و مشترک خارج از کلاس درس برای معاشرت و تبادل نظر دانش­آموزان
  • باغ و فضای سبز برای ارتباط کودکان با محیط زیست و باروری خلاقیت کودکان

 

همچنین ناظر به مفهوم “مدرسه سبز”، در طراحی این مدرسه ویژگیهایی لحاظ شده که فرصت ذخیره انرژی و استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر را فراهم آورد. همچنین در این زمینه می­توان به سیستم جریان انرژی و استفاده از طرح­های منحنی و مدور در فضای مدرسه اشاره کرد.

سایر پروژه ها