ساختمان اسماعیلی

موقعیت

مساحت/ طبقات

نوع پروژه

کارفرما

توضیحات

این ویلا در یک سایت روستایی ساخته شده است، دارای طراحی مدولار با ابعاد 4*4 می باشد، تمایل کارفرما اختصاص سطح زمین به فعالیت های اجتماعی در یک فضای نیمه باز بوده که بر کل برنامه پهنه بندی ساختمان و اختصاص فضا در آن تاثیر گذاشته است. طراحی این قطعات در طول ساخت تغییر کرده است

1. سایه پویا

داشتن یک سیستم سایه خورشیدی کنترل شده هوشمند به ایجاد محیط داخلی بهتر برای رفاه و آسایش ساکنان ساختمان کمک می کند و بر رفاه و بهره وری تأثیر مثبت می گذارد. همچنین به طور قابل توجهی به مدیریت انرژی ساختمان کمک می کند:

 

2. بازیافت آب

 

استفاده مجدد از آب (که معمولاً به عنوان بازیافت آب یا احیای آب نیز شناخته می شود) آب را از منابع مختلف بازیابی می کند و سپس آن را برای مقاصد سودمند مانند کشاورزی و آبیاری، تامین آب آشامیدنی، پر کردن آب های زیرزمینی، فرآیندهای صنعتی و احیای محیط زیست تصفیه و استفاده مجدد می کند. استفاده مجدد از آب می تواند جایگزین هایی برای منابع آب موجود باشد و برای افزایش امنیت، پایداری و انعطاف پذیری آب مورد استفاده قرار گیرد.

سایر پروژه ها