عمارت فقیهی نژاد

موقعیت

مساحت/ طبقات

نوع پروژه

کارفرما

توضیحات

Description

پروژه “عمارت فقیهی نژاد” واقع در شهرستان اوز فارس، سال 1399، در قالب یک مسابقه طراحی برگزار و مطرح گردید. از تیم‌های شرکت‌کننده خواسته شده بود با تأکید بر پارامترهای فرهنگی و اقلیمی منطقه، در زمینی به مساحت1200مترمربع این عمارت را طراحی کنند. تیم لاتیدان از طریق ارايه طرحی همگرا با اصول پایدار و ارائه نوعی از معماری بومی که بازتابی از آداب و رسوم، اندیشه، هنر و فرهنگ محیطی آن اجتماع است، به عنوان منتخب این مسابقه برگزیده شد.

سایر پروژه ها