مجتمع تجاری-تفریحی-مسکونی

موقعیت

مساحت/ طبقات

نوع پروژه

کارفرما

توضیحات

لاتیدان با تیمی از معماران و مهندسان مجرب و با بهره گیری از فناوری های پیشرفته به طراحی و ساخت ساختمان های با کیفیت و قابل اعتماد می پردازد. ما به طور مستمر فرآیندهای خود را با تمرکز بر نیازهای مشتری بهبود می بخشیم و در تلاش برای ارائه خدمات با کیفیت و قابل اعتماد هستیم.

سایر پروژه ها