مسجد جابری

موقعیت

مساحت/ طبقات

نوع پروژه

کارفرما

توضیحات

طراحی و ساخت این مسجد یکی از پرچالش­ترین پروژه های تیم لاتیدان بود. مسجد  جابری در بازار قدیم بندرعباس قرار دارد و از هر 4 طرف محصور است: ضلع جنوبی و شرقی با مغازه­های بازار و ضلع شمالی و غربی با حوزه علمیه مدرسة النبی.

این موقعیت مکانی خاص، محدودیت­های زیادی بر فرایند طراحی و اجرای پروژه اعمال می­کرد که در نهایت به این صورت چاره­اندیشی شد:

  1. چالش جانمایی ورودی­های مسجد

در نهایت دو ورودی کوچک از دو مغازه­گرفته شد(این مغازه­ها اهدایی خیر بودند)

  1. چالش تامین نور طبیعی روز برای مسجد

از آنجایی که اضافه کردن تعداد پنجره­ها با توجه به شرایط موجود امکان­پذیر نبود، تیم لاتیدان برای حل  این مسئله، به تعبیه دو گنبد و یک سقف شیشه­ای در مسجد پرداخت. شکل گنبدی، استفاده از طرح­های سنتی و شیشه­های رنگی از دیگر راهکارهایی بود که با هدف شکست نور و کاهش شدت گرمای ورودی انجام پذیرفت.

سایر پروژه ها