تالار وحدت

موقعیت

مساحت/ طبقات

نوع پروژه

کارفرما

توضیحات

تالار وحدت به عنوان تنها سالن آمفی تأتر جزیره قشم در زمینی به مساحت 7 هکتار در نوار ساحلی جزیره جانمایی شده¬است. به دلیل شرایط اقلیمی جزیره، ساختمان به صورت ایرودینامیک طراحی شد و به دلیل نوع کاربری سازه اجزا و المان¬های دینی و فرهنگی در ترکیبی مدرن در طرح آن در نظر گرفته شد.
سایر پروژه ها